BLOGS PARA PROFES: Recursos para traballar con alumnado de nee
Materias diversos para traballar con alumnado con nee Aula de PT
BLOG de orientación con múltiples recursos educativos totalmente accesibles e educativos. Orientación Andújar
BLOG para pais, nais, mestres e mestras de alumnado con necesidades educativas especiais Mi aula de PT
Para elaborar materiais con pictogramas. Disfasia en Zaragoza
Para mestres e mestras de AL
CEP Castuera. Fichas de lectoescritura para adultos
Mi mami es logopeda. Pódese baixar o Lexia 3.0 . Logopedia e desenvolvemento infantil
Axudas técnicas. CEAPAT
Centro de recursos de NAVARRA
Banco de imaxes e sons
Banco de recursos do MEC
Para iniciarse no uso do rato

(Colaboración de Aspaber)