RESUMO SELECTIVIDADE
NORMAS ORTOGRÁFICAS E MORFOLÓXICAS DO 2003:
O GALEGO NAS NOVAS TECNOLOXÍAS:Recursos en galego
ENCICLOPEDIA GALEGA: GALIPEDIA
BIBLIOTECA VIRTUAL GALEGA:Biblioteca Virtual Galega
BLIX:Biblioteca de Literatura Infantil e Xuvenil
DICIONARIO DA REAL ACADEMIA:Dicionario Real Academia
TRADUTOR ORTOGRÁFICO:Tradutor Universidade de Vigo
DICIONARIO DE GALEGO:Dicionario IR INDO
VOCABULARIO ORTOGRÁFICO DA LINGUA GALEGA:VOLGA
GRAMÁTICA GALEGA: Sintaxe, morfoloxía, historia da lingua,...
MANUAL DE ESTILO:
GALICIA ENCANTADA:Enciclopedia da fantasía:
ORELLA PENDELLA:A TRADICIÓN POPULAR
GALICIA ESPALLADA:Historia, mitos, crenzas, de Galicia
O mundo da fantasía: contos, lendas,...Contos, lendas e outras historias
Contos solidarios